WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

W piątek 23 listopada chętni uczniowie wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Wiednia. Wyruszyliśmy z Czechowic o godzinie trzeciej nad ranem i sześć godzin później ukazała się nam stolica Austrii. Naszej wycieczce przewodził pan Andrzej Szybiak, który urozmaicał nam podróż w autokarze i spacer przez to ogromne miasto informacjami godnymi prawdziwego przewodnika i swoimi własnymi ciekawostkami. Mieliśmy okazję poznać wiele interesujących faktów, np. o wiedeńskich muzykach. Około godziny jedenastej znaleźliśmy się na Placu Świętego Szczepana, gdzie mogliśmy zjeść ciepły posiłek. Po obejrzeniu katedry udaliśmy się na jarmark bożonarodzeniowy. Następnie podzieliliśmy się na grupy,z których jedna zwiedzała Muzeum Historii Naturalnej, a druga Muzeum Historii Sztuki. Na koniec na ogromnym targu o tematyce świątecznej zrobiliśmy wymarzone zakupy. O godzinie siedemnastej wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. Dziękujemy za zorganizowanie tej wspaniałej wycieczki panu Andrzejowi oraz za opiekę: pani dyrektor Annie Tomanek-Pudzie, pani Annie Sikorskiej i panu Jakubowi Kowalskiemu.

Olimpia Hankus (kl. 3b GIM)
___________________
Rok szkolny 2018/2019