KONSULTACJE i ZEBRANIA
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach


Konsultacje i zebrania w roku szkolnym 2017/2018

*Z nauczycielami i dyrekcją można umawiać się także indywidualnie za pomocą dziennika elektronicznego
 lub przez sekretariat szkoły. 

 • 14.09.2017r. - Zebranie organizacyjne rodziców KSP i GIM

 • 16.11.2017r. - 17:00-18:00: Dyżur nauczycielski dla rodziców KSP i GIM

 • 23.11.2017r. - Spotkanie wychowawcy klasy 1KSP z rodzicami (sprawy bieżące)

 • 25.01.2018r. - Wywiadówka na zakończenie I półrocza
                         17:00: Szkoła Podstawowa (kl. 1, 7a i 7b)
                         18:00: Oddziały Gimnazjalne (kl. 2a, 2b, 3a, 3b)

 • 15.03.2018r. - 17:00-18:00: Dyżur nauczycielski dla rodziców KSP i GIM

 • 05.04.2018r. - 17:00: Obowiązkowe zebranie rodziców klas 3a i 3b GIM

 • 24.05.2018r. - Zebranie rodziców
                         17:00: Szkoła Podstawowa (kl. 1, 7a i 7b)
                         18:00: Oddziały Gimnazjalne (kl. 2a, 2b, 3a, 3b)