Zapisy do klasy IV Katolickiej Szkoły Podstawowej

  Zapisy od 1 marca 2019 r. 

  Terminarz przyjęcia ucznia do klasy IV

7 marca 2019 r. godz. 17:00 - zebranie dyrektora szkoły z rodzicami chętnych uczniów klas III

od 01 marca 2019 do 25 marca 2019 r.- termin składania wniosków o przyjęcie do KSP oraz kserokopii świadectwa po klasie II i kserokopii oceny opisowej za I półrocze klasy III

30 marca 2019 r. (sobota) - test podstawowych kompetencji z języka polskiego i matematyki oraz test kompetencji z języka angielskiego

  • godz. 9.00 –10.15 – język polski + matematyka + język angielski

05 kwietnia 2019 r . godz. 9.00 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów

do 12 kwietnia 2019 r. - dostarczenie potwierdzenia wpłaty wpisowego i potwierdzenia woli rodzica o przeniesieniu dziecka do naszej szkoły. Uczniowie którzy uczęszczali do Katolickiego Przedszkola, są zwolnieni z opłaty wpisowej.

od 21 czerwca 2019 r.do 24 czerwca 2019 r.  -  dostarczenie  oryginału/poświadczonej kopii świadectwa promocyjnego z klasy III

 

O przyjęciu ucznia do szkoły decydują:

- test kompetencji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,

- oceny opisowe uzyskane na świadectwie promocyjnym z klasy II oraz z I półrocza klasy III

 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci uczęszczających/lub które uczęszczały do Katolickiego Gimnazjum, Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola.

 

Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymują dzieci angażujące się w życie parafii (min. – ministranci, lektorzy, aktywni członkowie grup parafialnych (np. schola) – zaświadczenie od księdza proboszcza.

 

Oferta edukacyjna na cykl pięcioletniego kształcenia w klasach IV- VIII

Szkoła oferuje:

- wysoki poziom nauczania,

- bardzo dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz do szkoły ponadpodstawowej,

- skuteczny program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich,

- jednozmianowy system nauki,

- naukę języków obcych w grupach w rozszerzonym zakresie:

język angielski - 5 godz. tygodniowo,

język niemiecki lub język francuski – od klasy IV

konwersacje z native speakerem (zajęcia pozalekcyjne w ostatnim roku nauki),

- opiekę świetlicową,

- rozszerzony program informatyki,

- udział w zajęciach na krytym basenie, fitness dla dziewcząt w starszych klasach,

- możliwość udziału w wolontariacie,

- możliwość korzystania z II śniadań i domowych obiadów,

- system stypendiów naukowych i socjalnych.

 

Dodatkowo dla chętnych uczniów:

- przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- wyjazdy na warsztaty i przedstawienia w języku angielskim,

- koło "Miłośników teatru" - wyjazdy na spektakle do Krakowa, Bielska - Białej, Katowic,

- "Spotkania z fizyką" - wyjazdy na Uniwersytet Śląski,

- udział w różnych wycieczkach krajoznawczo – turystycznych, półkoloniach zimowych i letnich, wyjazdach rekolekcyjnych, trekkingowych, narciarsko – snowboardowych.

 

Załączniki:

Oświadczenie woli rodzica o przeniesieniu ucznia  [ wersja DOC] [ wersja PDF]

Podanie o przyjęcie [ wersja DOC] [ wersja PDF]

Zaświadczenie z parafii [ wersja DOC] [ wersja PDF]