Zapisy do klasy VI Katolickiej Szkoły Podstawowej

Zapisy od 1 marca 2019 r. 

PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO KLASY VI DO 26 KWIETNIA 2019

 

O przyjęciu ucznia do szkoły decydują:

  • oceny z przedmiotów: religia, język polski, matematyka, historia, język obcy, przyroda, uzyskane na świadectwie promocyjnym z klasy IV oraz za I półrocze klasy V
  • zachowanie min. dobre

 

Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach uzyskują maksymalną liczbę punktów z rekrutacji i są przyjęci do szkoły.

 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci uczęszczających/lub które uczęszczały do Katolickiego Gimnazjum, Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola.

 

Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymują dzieci angażujące się w życie parafii (min. – ministranci, lektorzy, aktywni członkowie grup parafialnych (np. schola) – zaświadczenie od księdza proboszcza.

 

Oferta edukacyjna na cykl trzyletniego kształcenia w klasie VI - VIII

Szkoła oferuje:

- wysoki poziom nauczania,

- bardzo dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz do szkoły ponadpodstawowej,

- skuteczny program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich,

- naukę języków obcych w grupach w rozszerzonym zakresie:

  • język angielski - 5 godz. tygodniowo,
  • język niemiecki lub język francuski - 2 godz. tygodniowo,
  • konwersacje z native speakerem (zajęcia pozalekcyjne w ostatnim roku nauki),

- rozszerzony program informatyki,

- udział w zajęciach na krytym basenie, fitness dla dziewcząt,

- możliwość udziału w wolontariacie,

- możliwość korzystania z II śniadań i domowych obiadów,

- system stypendiów naukowych i socjalnych.


Dodatkowo dla chętnych uczniów:

- przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- wyjazdy na warsztaty i przedstawienia w języku angielskim,

- koło „Miłośników teatru” - wyjazdy na spektakle do Krakowa, Bielska - Białej, Katowic,

- „Spotkania z fizyką” - wyjazdy na Uniwersytet Śląski,

- udział w różnych wycieczkach krajoznawczo – turystycznych, wyjazdach rekolekcyjnych, trekkingowych, narciarsko-snowboardowych.

Szkoła działa pod patronatem Ambasady Francuskiej i prowadzi także klasę frankofońską (dodatkowo 1 godz. francuskiego) - rozszerzony program nauczania języka francuskiego i kultury francuskiej.

 

Załączniki:

Oświadczenie woli rodzica o przeniesieniu ucznia  [ wersja DOC] [ wersja PDF]

Wykaz ocen [ wersja DOC] [ wersja PDF]

Podanie o przyjęcie [ wersja DOC] [ wersja PDF]

Zaświadczenie z parafii [ wersja DOC] [ wersja PDF]